1. XXI Szkoła Zimowa „Postęp naukowo-techniczny w rolnictwie” Zakopane 3-7 luty 2014 r. Organizator prof. R. Michałek - UR Kraków.
 2. III Konferencja „Aktualne problemy inżynierii biosystemów” Poznań, 27 luty 2014 r. Organizator: Instytut Inżynierii Biosystemów UP Poznań.
 3. XIX Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych." Kielce 6-7 marca 2014 r. Organizator ITP Oddział w Warszawie, WIRZ.
 4. Konferencja krajowa „Modelowanie i projektowanie maszyn rolniczych z zastosowaniem  wspomagania komputerowego” Poznań, 8 maj 2014r. Organizator PIMR Poznań.
 5. Konferencja krajowa „Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie”. Bochnia 5-6 maj 2014r. Organizator WIPiE Kraków.
 6. XVI Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Problemy Inżynierii Rolniczej"pod hasłem "Trendy w inżynierii rolniczej - energia odnawialna". Międzyzdroje, 4-6 czerwca. Organizator KBiUUT, KISA -  ZUT Szczecin.
 7. Konferencja Krajowa: „Materiały konstrukcyjne i powłoki ochronne maszyn rolniczych”. Poznań, 12 czerwca. Organizator PIMR
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. "Odnawialne źródła energii - technika, technologia, innowacje". Krynica Zdrój, 25-27 czerwiec 2014 r. Organizator: KIMiE Wydziału IPIE w Krakowie, IT PWSZ w Nowym Sączu.
 9. Konferencja nt. Maszyn spożywczych BEMS. Lublin 9-12 września. Organizator WIP UP w Lublinie i PTiR i ITPS 9-12 września 2014 r.
 10. XX Konferencja Międzynarodowa „ Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu”. Warszawa 23-24 września. Organizator ITP prof. W. Romaniuk
 11. XV Konferencja Międzynarodowa „Rolnictwo ekologiczne- stan obecny i perspektywy rozwoju - techniki, technologie, produkcja żywności”. Poznań 24-26 września 2014 r. Organizator: PIMR.
 12. Konferencja Międzynarodowa  „Badania empiryczne i symulacyjne na użytek projektowania maszyn rolniczych”, Poznań 4 grudnia 2014 r. Organizator PIMR.