Lublin, 6 października 2015

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Józef KOWALSKI -

Przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN

        Z inicjatywy Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk organizowane są przez Przewodniczącego Sekcji Metod i Środków Ochrony Roślin KOR - prof. zw. dr hab. Tadeusza Baranowskiego warsztaty pt.: Modyfikacja metod badania sprawności technicznej opryskiwaczy ich obsługi i użytkowania

       Tematyka poprzednich warsztatów („Stan sprawności, technicznej, obsługa i użytkowanie opryskiwaczy w realiach wdrażania integrowanej ochrony roślin - 22 maja 2014) - wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i z inspiracji uczestników, ze względu na różną interpretację rozporządzeń MRiRW chcielibyśmy stworzyć możliwość spotkania merytorycznego w tej materii. Przewidywany termin warsztatów - 30 listopada 2015r.

       Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie inicjatywy prof. dr hab. T. Baranowskiego i objęcie przez nasz Komitet współpatronatem planowanych warsztatów. Profil naukowy planowanych warsztatów jest zgodny z zakresem działalności Zespoły Eksploatacji, Ekonomiki i Ergonomii Komitetu Techniki Rolniczej PAN.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Przewodnicząca Zespołu Eksploatacji, Ekonomiki i Ergonomii Komitetu Techniki Rolniczej PAN