Polska Akademia Nauk
Komitet Techniki Rolniczej
                                                                                                                               Lublin, dn. 23.09.2015


                                                                                    Sz. P.
                                                                                    Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, czł. koresp. PAN
                                                                                    Prezes Polskiej Akademii Nauk
                                                                                    DW: Dziekan II Wydziału
                                                                                    Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, czł. koresp. PAN
                                    

Szanowny Panie Profesorze
        W imieniu przedstawicieli dyscypliny naukowej Inżynieria Rolnicza, liczącej ok. 250 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 550 doktorów zwracamy się do Pana Profesora w sprawie zmiany decyzji II Wydziału o całkowitej likwidacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN.

Całość pisma - kliknij