Pismo Profesora Zdzisława Wójcickiego do Dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

RezygnacjaRNPIR