Struktura:

Zespół Eksploatacji, Ekonomiki i Ergonomii – przew. prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Zespół Energetyki – przew. prof. dr hab. Janusz Piechocki

Zespół Filmu Naukowego – przew. prof. dr hab. Piotr Zalewski

Zespół Informatyki – przew. prof. dr hab. Jerzy Weres

Zespół Infrastruktury Rolniczej – przew. prof. dr hab. Wacław Romaniuk

Zespół Techniki w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym – przew. prof. dr hab. Janusz Laskowski

Komisja Wyborcza – przewodniczący prof. dr hab. Józef Kowalski