Szanowne Panie i Panowie Członkinie i Członkowie dotychczasowego Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk.

            Uprzejmie informuję, że pomimo bardzo wielu naszych starań nie udało nam się obronić Komitetu Techniki Rolniczej w strukturach II Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Walne Zgromadzenie PAN w dniu 3.12.2015 r. definitywnie podjęło decyzję zatwierdzającą likwidację naszego Komitetu. Decyzja ta została podjęta przez zebranie plenarne II Wydziału w miesiącu listopadzie.

Nasze starania w postaci różnych petycji do Dziekana II Wydziału oraz Prezesa PAN nie odniosły pozytywnego skutku. Pismo z dnia 23.09.2015 r. do zarówno Dziekana jak i Prezesa zamieściliśmy na naszej stronie Internetowej. Jedyne co uzyskaliśmy to tylko odpowiedź Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego. Wynika z niego jednoznacznie, że nie mamy żadnych szans na istnienie. Jego treść zamieszczamy poniżej.

            Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komitetu oraz przewodniczącym i członkom poszczególnych zespołów za ofiarną i owocną współpracę. Ubolewam, że nie możemy jej kontynuować w nowym składzie. Przypominam bowiem, że od stycznia 2016 roku będzie funkcjonowało 9 Komitetów. Listę naszych wyborców w liczbie ponad 260 profesorów i doktorów habilitowanych uprawnionych do głosowania na władze wybranych przez siebie Komitetów przedłożyliśmy do II Wydziału PAN. Mimo pewnych sugestii ze strony prezydium tego Wydziału przypominam wyborcom, że każdy z nas otrzyma listę oraz mandat uprawniający do głosowania i ma prawo wyboru zarówno jednego z 9 nowych Komitetów II Wydziału jak i wyboru komitetu w innych Wydziałach (np. Nauk Technicznych).

Jeszcze raz dziękuję za współpracę. Ubolewam, że nie udało nam się obronić naszego Komitetu.

Korzystając z okresu świątecznego wspólnie z moimi współpracownikami Zbigniewem Danielem oraz Maciejem Kuboniem przesyłamy życzenia:

e-kartki-6.jpg - 29.92 kb

                                                                                  Prof. dr hab. Józef Kowalski

                                                                                były Przewodniczący KTR PAN

odpowiedź Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego

Podkategorie